Een tafel reserveren

Uw reservering is pas definitief na onze bevestiging! | Your reservation is only final after our confirmation!

Er mogen volgens de huidige regels 4 personen aan één tafel. Heeft u corona gerelateerde klachten? Blijf dan thuis.

Wilt u voor vandaag een bootje of een tafel reserveren? Dat kan tot 10.00 uur ‘s ochtends of kom gewoon langs.

You want a boat or table for today? That’s possible before 10.00. Just come by.

There are 4 persons allowed to sit at one table. Having corona related health problems? Please stay home.